Sæt kryds i kalenderen! Repræsentantskabsmøde i Kolding den 24. april

15.01.2019

Dette års repræsentantskabsmøde finder sted onsdag den 24. april kl. 9.30-15.30 på Comwell i Kolding. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi åbner for tilmeldingen ca. medio marts og glæder os til en god dag med god mulighed for videndeling og netværk. Mange hilsner fra fællessekretariatet

Nyt om FOSAKO-projekterne

20.12.2018

Bestyrelsen har på møde den 7. december drøftet projektforslag fra de tre “FOSAKO-projekter, som har overskrifterne Udstilling, hastighed, tilgængelighed og brugervenlighed Nye baggrundskort og kravspecifikationer Fagsystemers integration til GeoDanmark-data Bestyrelsen hilser oplæggene velkomne og ser dem som gode eksempler på initiativer, der kan bringe GeoDanmark-data i endnu bredere anvendelse. Der vil frem mod næste bestyrelsesmøde …

Udstilling af GeoDanmarks data i version 6.0 på Datafordeleren

6.12.2018

GeoDanmarks data i version 6.0 forventes at være tilgængelige på Datafordeleren i løbet af 1. kvartal 2019. Distributionen er udskudt lidt fordi GeoDanmark-registret skal ses i sammenhæng med distribution af andre registre under Grunddataprogrammet. Samtidig giver det os god tid til at sikre at dataudtræk og dataindlæsning på Datafordeleren sker korrekt, så vi kan udstille …

GeoDanmark Specifikation 6.0 er klar til at overgå fra BETA version til endelig version

4.12.2018

Specifikationsforum er ved at lægge sidste hånd på Specifikationen 6.0. Alle data i GeoDanmark ligger i Spec 6.0, men det er ikke alle ændringer, der er helt gennemført i GeoDK. Ændringerne fra den tidligere version 5.1 til version 6.0 af Specifikationen: Metadata er afskaffet som en særlig datatype og vil derfor blive opbevaret som generelle …

Nye kurser med introduktion til GeoDK er på vej

6.11.2018

Der har vist sig et behov for kurser med introduktion til GeoDK. Kursusdatoer kommer snart. Medlemmer af GeoDanmark efterspurgte kurser i intro til GeoDK Da Sekretariatet i GeoDanmark var på roadshows i Danmark, viste det sig, at der var behov for yderligere introduktion til GeoDK. Nogle medlemmer havde ikke været på kursus endnu, enkelte var …

Nyt kommunalt projekt har fokus på at samle friluftsdata på tværs af kommunegrænser

6.11.2018

Målet med projektet er at skabe grundlaget for, at kommunerne kan etablere et samlet system til opbevaring af deres friluftsdata. KL driver projektet med fokus på at samle friluftsdata fra kommuner og stat Formålet med projektet er, at alle friluftsdata bliver samlet, uanset om det drejer sig om en privat skov, en statsejet naturpark eller …

Stor entusiasme og spørgelyst på GeoDanmarks roadshows

30.10.2018

Nu har sekretariatet i GeoDanmark for andet år i træk været på roadshow fire steder i Danmark. Alle steder har der været engagement, mange spørgsmål og feedback. Bestyrelsen fremlagde GeoDanmarks strategi 2018-2022 GeoDanmarks nye strategi blev fremlagt på de fire roadshows, bl.a. med fokus på den øgede digitalisering og ønsket om videndeling mellem kommunerne mht. …

Programmet for årets roadshows er klar

26.09.2018

Vi har nu fornøjelsen af at præsentere programmet for dette års GeoDanmark roadshows i byerne Køge, Herlev, Vejle og Aalborg. Download programmet her! Sekretariatet og bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange af GeoDanmarks medlemmer! Tilmeldingsfristen er overskredet. Er du tilmeldt, men forhindret i at deltage, bedes du skrive til: Charlotte Malling, cma@kl.dk.

Servicevindue på GeoDK onsdag og søndag

26.09.2018

KMD er givet et servicevindue d. 27/9 kl. 17 – 18 med henblik på opdatering til vers 1.4 af GeoDK. Desuden er der et servicevindue søndag d. 30/9 kl 10-14 med henblik på at autodispensere for alle eksisterende karantænesættende fejl i databasen.  

KL har lagt en nyhed ud om VADAMI

25.09.2018

Læs mere på KL’s hjemmeside