GeoDanmark Roadshow 2019 – tilmelding er åben

19.09.2019

Vi glæder os til igen i år, at kunne byde velkommen til GeoDanmarks roadshows, hvor medlemmerne har lejlighed til at møde bestyrelsen og høre om implementering af strategien, give input til det kommende arbejdsprogram og drøfte andre relevante emner i foreningen. Det endelige program vil blive tilgængelige på hjemmesiden og vil handle om disse emner: …

Flere pladser på GeoDK kursus

29.08.2019

De første 2 kurser blev hurtigt fyldt op, så GeoDanmark har besluttet at tilbyde ekstra pladser ved at oprette et kursus mere. Vi har i første omgang givet dette tilbud til deltagerne på ventelisten fra de to første kurser, men der er herefter stadig pladser ledige: 28.-29. oktober på Kongebrogaarden i Middelfart . NYT kursus …

Nyt fra GeoDanmark-data i spil projektet

17.06.2019

I maj blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i projektet GeoDanmark-data i spil. Formålet var at få input til prototyperne for 3 nye baggrundskort. Der kom 118 svar fra kommuner, turistorganisationer, styrelser, Danmarks Miljøportal, Geodatasamarbejderne, osv. Projektgruppen vil gerne sige tak for de mange besvarelser! Her finder du en opsamling på undersøgelsen. Resultatet af undersøgelsen vil …

Kom godt i gang med GeoDK – Ekstra kursus 13. juni

29.05.2019

GeoDanmark udbyder nu ét-dags kurser i GeoDK-systemet. Kurserne er i store træk identiske med de workshops, der blev afholdt i 2018. Målgruppen er kommunernes GIS- og datamedarbejdere, der skal vedligeholde GeoDanmark data og som derfor kender til GeoDanmark i forvejen. Skriv dig på ventelisten og resevér tiden i din kalender. Så er du måske heldig …

Kom godt i gang med GeoDK

13.05.2019

GeoDanmark udbyder nu ét-dags kurser i GeoDK-systemet. Kurserne er i store træk identiske med de workshops, der blev afholdt i 2018. Målgruppen er kommunernes GIS- og datamedarbejdere, der skal vedligeholde GeoDanmark data og som derfor kender til GeoDanmark i forvejen. Få pladser tilbage. Skriv dig på ventelisten, så afholder vi flere kurser efter behov. Senere …

Nyt fra GeoDanmark-data i spil projekterne

6.05.2019

På GeoDanmark repræsentantskabsmødet den 24. april i Kolding præsenterede delprojekt 2 “Nye baggrundskort og kravspecifikationer” sine prototyper af 3 nye typer af baggrundskort, som bl.a. skal afløse det nuværende scenarie, hvor kommunerne hver især bruger ressourcer på at opsætte egne baggrundskort. Tak for tilbagemeldingerne på RM19 Projektgruppen vil gerne sige tak for de gode drøftelser …

Til GeoDanmarks medlemmer

30.04.2019

Jeg har besluttet at opsige min stilling som direktør i By– og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019 efter 24 år på posten. I praksis betyder det, at jeg slutter mit arbejde den 7. juni 2019. På den baggrund har jeg meddelt GeoDanmarks bestyrelse, at jeg ønsker at fratræde posten som formand med …

Hvad kan du selv gøre, når GPS’en ikke kan finde vej?

25.04.2019

Mange oplever, at de har besvær med at finde en adresse eller en vej på deres GPS-navigator. Dette skyldes oftest, at de data, som produktet trækker på, ikke er opdaterede. Som bruger har du mulighed for at indberette fejl. Se her hvordan: https://danmarksadresser.dk/om-adresser/gps-og-adresser/

Best practice vejledning for bygninger er på gaden

25.04.2019

Så er guiden til best practice for ajourføring af bygninger publiceret. Find den her.  

GeoDanmark-data i version 6.0 er nu tilgængeligt på Datafordeleren

23.04.2019

Så er data i version 6.0 klar på datafordeleren. Det er muligt at tilgå to WFS tjenester med hhv. aktuelle og historiske data og en WMS tjeneste med aktuelle data. Du kan på Datafordelerens hjemmeside læse mere om, hvordan du får adgang til data. Muligheden for at downloade GeoDanmark-data i version 6.0 via fildownload afventer …