Kan GeoDanmarks forskellige processer effektiviseres ved brug af AI?

11.04.2024

På bestyrelsesmødet 5. april 2024 besluttede bestyrelsen at sætte gang i AI-projektet, som er en del af GeoDanmarks arbejdsprogram for 2024. Projektet skal undersøge, hvordan kunstig intelligens (AI) kan bruges til den årlige opdatering af GeoDanmark grunddata og til andre processer i GeoDanmark. SDFI vil gennemføre et pilotprojekt for at undersøge, om det er muligt at udpege objekter ud fra ortofoto.
Vi søger kommunale deltagere i projektet, så hvis du er interesseret, er du velkommen til at sende en mail til mtha@kl.dk.

Læs referatet fra bestyrelsesmøde 5. april 2024 her

Ny strategi for GeoDanmark…

På forårets bestyrelsesmøder arbejder bestyrelsen med en ny/justeret strategi for GeoDanmark. På de kommende regionale møder i København 31. maj, Aarhus 6. juni og Middelfart 18. juni vil medlemmerne få mulighed for at deltage i drøftelser om fokusområder og pejlemærker i den nye strategi.

Forslag til Arbejdsprogram 2025

Alle medlemmer er indbudt til at komme med forslag til aktiviteter, der skal på næste års arbejdsprogram. Frist for indsendelse af forslag er 1. maj 2024. På de regionale møder vil der være mulighed for at kvalificere og vise interesse for de indsendte forslag, inden bestyrelsen går i gang med at udarbejde forslag til GeoDanmarks arbejdsprogram 2025.

Følg med i foreningens arbejde

Hold øje med, hvad de fire faglige fora og GeoFA-gruppen arbejder med i øjeblikket. Du kan altid finde de seneste referater fra Administrativt Ajourføringsforum, Produktionsforum, Systemforum, Specifikationsforum og GeoFA-gruppen her på hjemmesiden.