Forslag til arbejdsprogram 2025

Som medlem af GeoDanmark har du mulighed for at indsende forslag til næste års arbejdsprogram.

Det er muligt at indsende forslag fra 1. marts til 1. maj. De forskellige kortsamarbejder kan efter ønske arbejde internt med forslag forud for afsending, men enkelte medarbejdere kan også indsende egne forslag.

I år er processen for behandling af forslag blevet konkretiseret for at gøre den mere gennemsigtig. Desuden har fællessekretariatet udarbejdet nogle rammer for forslag til arbejdsprogrammet.

Rammerne udgør de ting, som skal være opfyldt for, at forslaget er relevant som aktivitet eller projekt på arbejdsprogrammet. Hav derfor gerne rammerne i baghovedet, når du formulerer dit forslag.

Du kan læse rammer for forslag, et eksempel på et forslag og beskrivelse af processen frem mod arbejdsprogram ’25 ved at klikke dig i gennem overskrifterne nedenfor.

Aktiviteten/projektet skal:

 • Opfylde et behov i GeoDanmark, fra kommunal og/eller statslig side.
 • Relatere sig til foreningens kerneområde omkring geografiske fagdata og/eller GeoDanmark grunddata.
 • Relatere sig til foreningens gældende strategi, hvor indsatsområderne er aktualitet, anvendelse, sammenhæng og samarbejde.
 • Foregå i 2025 eller med start i 2025.

Bestyrelsen har besluttet, at nogle aktiviteter er permanente aktiviteter på arbejdsprogrammet, herunder medlemstilbud, kommunikation og dialogforum mellem kommuner og SDFI.

Kontaktpersonens navn: Jens

Kontaktpersonens efternavn: Jensen

Kontaktpersonens e-mail: Jensjensen@kommuneX.dk

Kommune/organisation: Kommune X

Titel på forslag:  Optimering af udpegninger

Beskrivelse af aktivitet/projekt:

Formålet er at afdække, om arbejdet med udpegninger til den årlige ajourføring af GeoDanmark grunddata kan gøres mindre ressourcekrævende for kommunerne.

Baggrund – hvorfor stiller du forslaget? Hvilket behov opfylder det?

Udsagn som ”det er billigere at lade vores producenter udføre arbejdet” eller ”kan vi ikke bare totalajourføre hvert år” fordrer, at GeoDanmark skal undersøge alternative metoder til udpegning. Det skal være så let som muligt at lave udpegninger, og vi skal afklare hvor processen kan forbedres.

Hvad er slutproduktet/målet?

Afklaring og et pilotforsøg for vurdering af potentiale ved en ny metode til udpegning af ændringer til den årlige ajourføring.

I hvilket omfang har du selv mulighed for at deltage i projektet?

Projektmedarbejder og evt. projektleder.

Processen for tilrettelæggelse af arbejdsprogrammet for 2025 begynder 01.03.2024 med indhentning af forslag, og slutter officielt med et Kick-Off webinar i Q1 2025.

 • Forslag bestilles fra kommuner og SDFI 01.03.24
 • Både SDFI og kortsamarbejder kan arbejde internt før aflevering
 • Forslag afleveres 01.05.24 (der sendes en rykker til alle d. 01.04.24)
 • Forslag grovsorteres i emner – evt. afklaringer med forslagsstiller
 • Regionale møder/SDFI workshops
 • Drøftelse i bestyrelsen 22.08.24
 • Orientering fra bestyrelsen på temadag 25.09.24
 • Endelige forslag beskrives yderligere, kvalificeres, og prioriteres af fællessekretariatet
 • Godkendes af bestyrelsen 30.10.24
 • Godkendes på repræsentantskabsmøde 05.12.24
 • Kick-Off webinar med kommuner og SDFI (Q1 2025)

Indsend dit forslag her