Høringen af GeoFA-temagruppen Landbrug og Miljø er i gang

29.02.2024

En opdatering af GeoFAs specifikation for temagruppen Landbrug og Miljø er netop sendt i høring. I høringen indgår et forslag om, at 5 temaer udgår.

Denne høring omfatter mindre justeringer vedr. tilladelse til brug af affaldsprodukter som gødskning (Landbrug) og registrering af genopdyrkningsret (Miljø). Det foreslås desuden at lade 5 temaer udgå: Forsyning, Grundvand, Affald og genbrug, Jord og råstof samt Planlægning. Høringsperioden løber til og med onsdag d. 24. april 2024.

Vi opfordrer alle interesserede parter til at deltage i høringsprocessen og dele perspektiver på den opdaterede specifikation. Din feedback er afgørende for at sikre, at GeoFA-specifikationen giver en høj grad af datakvalitet. Der vil snart blive åbnet op for temagrupperne, så kommunerne kan begynde at udstille data.

Høringen er sendt til alle GeoFA kontaktpersoner. Hvis du også vil have høringsmaterialet tilsendt, så send en mail til Sanne Karlsen på saka@kl.dk.