Planlægning af ’24-aktiviteter: Procesbistand og best practice for ajourføring af veje

15.02.2024

På Administrativ Ajourføringsforums første møde i 2024 påbegyndte forummet planlægningen af flere af årets aktiviteter. Forummødet blev afholdt i KL-huset 7. februar.

I år vil forummets fokus bl.a. være at tilbyde procesbistand til kommunerne for at styrke den administrative ajourføring. Derudover vil forummet genbesøge vejledningsmaterialet for ajourføring af veje med fokus på kobling mellem VRD og vejadministrationen.

På forummødet blev flere muligheder for procesbistand til kommunerne drøftet. Forummet besluttede, at de vil orientere bestyrelsen på det næstkommende bestyrelsesmøde om deres forslag, og hvis bestyrelsen nikker til det, vil forummet gå videre med arbejdet.

Forummet tog fat på arbejdet med at få skrevet en best practice for ajourføring af veje med fokus på kobling mellem VRD og vejadministrationssystemet. De orienterede sig i eksisterende vejledningsmaterialer og besluttede, at de vil afholde en workshop med kommuner, som er lykkedes med at vedligeholde koblingen.

Her kan du læse hele referatet fra vores møde.