Fokus på fremtidige udfordringer og samarbejder

12.02.2024

Bestyrelsen for GeoDanmark begynder nu arbejdet med at tilpasse foreningens strategi, for bedre at kunne imødekomme nye mål og behov inden for det fællesoffentlige samarbejde om geodata.

I strategiarbejdet vil bestyrelsen sætte fokus på fortsat at styrke kerneopgaven med vedligeholdelse af  GeoDanmark grunddata og samtidig kunne imødekomme fremtidens forvaltningsbehov, der udspringer indenfor andre fagområder og hos samarbejdspartnere.

På bestyrelsesmødet 2. februar 2024 planlagde bestyrelsen processen for strategiarbejdet. De vil blandt andet præsentere og diskutere de strategiske overvejelser på de regionale medlemsmøder i foråret og forventer at kunne præsentere den nye strategi på repræsentantskabsmøde i december 2024.

Projektorganisation ‘Ny datamodel og specifikation 7.0’
Projektleder Kristine Pollas er gået i gang med arbejdet på projektet ‘Ny datamodel og specifikation 7.0’.  Bestyrelsen drøftede projektorganisationen, der blandt andet omfatter en projektgruppe, som får det styringsmæssige ansvar i samarbejde med projektlederen. GeoDanmarks eksisterende organisation, med faglige fora og grupper, vil blive inddraget i den praktiske udførelse af projektet hen over de næste tre år.

Samarbejde med tredjeparter om GeoFA
Tredjeparter skal overholde nogle grundvilkår, hvis de vil indgå i samarbejde med GeoDanmark om GeoFA.  Bestyrelsen er i gang med at udarbejde principperne for disse grundvilkår og forventer at afslutte arbejdet på næste bestyrelsesmøde.

Det var nogle af de emner, som GeoDanmarks bestyrelse havde på dagsordenen på mødet 2. februar. Hvis du ønsker mere information, kan du læse hele referatet fra bestyrelsesmøde 2. februar 2024 her