Høring af GeoFA-temagrupperne Overfladevand og Natur er i gang

08.04.2024

En opdatering af GeoFAs specifikation for temagrupperne Overfladvand og Natur er netop sendt i høring. Vil du også have høringsmaterialet tilsendt?

I temagruppen Overfladevand udgår alt om om vandløb, søer og oplande.
Det sker, enten fordi den kommunale opgave i forhold til det enkelte tema er stærkt reduceret / ikke eksisterende, eller fordi data håndteres og udstilles via andre fællesløsninger (Vanda mm), staten (Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen) eller Danmarks Miljøportal.

Der arbejdes videre med en forbedring af specifikationen for temaerne: Drænrør, drænbrønde samt pumpe- og digelag (forventet høring i slutning af maj 2024).

I temagruppen Natur er der foretaget mindre rettelser, og der er en opdateret liste med invasive arter. Temaerne Rigkær-Fattigkær og Grønt Partnerskab udgår.

Høringsperioden løber til og med onsdag d. 15. maj 2024.
Vi opfordrer alle interesserede parter til at deltage i høringsprocessen og dele perspektiver på den opdaterede specifikation. Din feedback er afgørende for at sikre, at GeoFA-specifikationen giver en høj grad af datakvalitet.

Høringen er sendt til alle GeoFA kontaktpersoner, FOSAKO og GeoFA-arbejdsgruppen. Hvis du vil have høringsmaterialet, så send en mail til Sanne Karlsen på saka@kl.dk.