Nyt om GeoDanmark-data i spil projekterne (tidl. FOSAKO-projekter).

12.03.2019

GeoDanmark-data i spil – de 3 FOSAKO projekter Der er nyt om de tre projektforslag fra FOSAKO, som bestyrelsen drøftede første gang i december 2018. På det seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at sætte dem i gang som fælles GeoDanmark-projekter, under forudsætning af en forudgående afklaringsproces. Projekterne går nu under betegnelsen ”GeoDanmark-data i spil” og har …

Nyt om FOSAKO-projekterne

20.12.2018

Bestyrelsen har på møde den 7. december drøftet projektforslag fra de tre “FOSAKO-projekter, som har overskrifterne Udstilling, hastighed, tilgængelighed og brugervenlighed Nye baggrundskort og kravspecifikationer Fagsystemers integration til GeoDanmark-data Bestyrelsen hilser oplæggene velkomne og ser dem som gode eksempler på initiativer, der kan bringe GeoDanmark-data i endnu bredere anvendelse. Der vil frem mod næste bestyrelsesmøde …

KL har lagt en nyhed ud om VADAMI

25.09.2018

Læs mere på KL’s hjemmeside

Så er tilmeldingen åben til roadshows 2018!

13.09.2018

Fællessekretariatet og bestyrelsen glæder sig til at møde GeoDanmarks medlemmer på de fire roadshows i Køge, Vejle, Herlev og Aalborg. Programmet udsendes først senere, men vi kan allerede løfte sløret for nogle af årets emner: implementering af strategien, det kommende års arbejdsprogram og arbejdet i og omkring vores nye system GeoDK. Tid og sted: 9. oktober: …

Så er det tid til at sætte GeoDanmarks nye system i drift!

13.06.2018

Vi har arbejdet benhårdt på at få det nye GeoDanmark system klar. Styregruppen har besluttet, at GeoDK sættes i drift som produktionsplatform i slutningen af juni – forventeligt den 25. juni 2018 om morgenen. Dermed kan årets GeoDanmarks produktion for 2018 igangsættes før sommer som planlagt, og kommunerne og SDFE vil kunne tilgå og editere …

Vejreference og GeoDanmark

17.10.2017

Vejreferencen gør det muligt at koble oplysninger fra de vejadministrative systemer Vejman.dk og Rosy med oplysninger i geografisk baserede systemer.

Læs KMD’s pressemeddelelse om ny systemunderstøttelse

11.01.2017

Nyt geodata-projekt skal gøre hverdagen lettere for kommunerne – og styrke fundamentet for de smarte byer.

Bestyrelsesmøde den 23. september: Ejendomsvurdering, FKG og Ny systemunderstøttelse

27.10.2016

Bestyrelsen har bl.a. truffet beslutninger vedr. ejendomsvurdering (SKAT), FKG, Ny systemunderstøttelse samt GeoDanmarks åbenhedspolitik. 

KL søger projektleder til pilotprojekt om sammenhæng mellem §3 natur og naturdata i GeoDanmark

22.06.2016

Har du lyst til at stå i spidsen for et projekt, der skal afprøve om det er muligt at samregistre kommunernes §3-registrering og visse GeoDanmark-naturdata? KL´s Kontor for Teknik og Miljø søger projektleder (200 timer over 2 år) til et pilotprojekt vedr. denne mulige samregistrering.