GeoDanmark Roadshow 2019 – tilmelding er åben

19.09.2019

Vi glæder os til igen i år, at kunne byde velkommen til GeoDanmarks roadshows, hvor medlemmerne har lejlighed til at møde bestyrelsen og høre om implementering af strategien, give input til det kommende arbejdsprogram og drøfte andre relevante emner i foreningen. Det endelige program vil blive tilgængelige på hjemmesiden og vil handle om disse emner: …

Flere pladser på GeoDK kursus

29.08.2019

De første 2 kurser blev hurtigt fyldt op, så GeoDanmark har besluttet at tilbyde ekstra pladser ved at oprette et kursus mere. Vi har i første omgang givet dette tilbud til deltagerne på ventelisten fra de to første kurser, men der er herefter stadig pladser ledige: 28.-29. oktober på Kongebrogaarden i Middelfart . NYT kursus …

Kursus i GeoDanmark og sammenhængen mellem GeoDK og specifikationen

4.07.2019

Kurset er for dig, som ønsker at blive fortrolig med GeoDK editorens funktioner og sammenhængen med reglerne i specifikationen. Samtidig får du et grundigt overblik over GeoDanmark og arbejdet i foreningen. Kurset er gratis og målrettet GIS koordinatorer og GIS medarbejdere i kommunerne, men er åbent for alle. Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Geoforums …

Demonstrationsprojekter

17.06.2019

Som led i implementeringen af GeoDanmarks strategi er der på vej- og klimaområdet gennemført to Demonstrationsprojekter i foråret 2019. Formålet med projektene er at anskueliggøre, hvordan GeoDanmark-data kan anvendes indenfor forskellige forvaltningsområder i den offentlige sektor. NIRAS har for GeoDanmark gennemført et analysearbejde med det formål at få belyst mulighederne for at anvende GeoDanmark-data til …

Datavask af GeoDanmarks bygninger og vandløb

29.05.2019

SDFE er i gang med en række datavaskaktiviteter for bygningstemaets BBRUUID-attribut og vandløbsmidtetemaets vandløbstype-attribut. Baggrund I efteråret 2018 fik SDFE foretaget en kvalitetsmåling af de GeoDanmark-data, som indgår i produktionen af geografiske variable til ny ejendomsvurdering. Resultatet af målingen viste bl.a., at der var en del fejl i attributværdierne for BBRUUID på bygningstemaet og for …

Best practice for ajourføring af veje

27.05.2019

Administrativ Ajourføringsforum har udarbejdet en best practice for ajourføring af GeoDanmark vejmidter ud fra oplysninger dannet i DAR  version 1.0. Der vil komme en ny version, når der er udviklet en systemløsning, der kan understøtte ajourføringsprocessen. Find vejledningen her

Nyt fra GeoDanmark-data i spil projekterne

6.05.2019

På GeoDanmark repræsentantskabsmødet den 24. april i Kolding præsenterede delprojekt 2 “Nye baggrundskort og kravspecifikationer” sine prototyper af 3 nye typer af baggrundskort, som bl.a. skal afløse det nuværende scenarie, hvor kommunerne hver især bruger ressourcer på at opsætte egne baggrundskort. Tak for tilbagemeldingerne på RM19 Projektgruppen vil gerne sige tak for de gode drøftelser …

Hvad kan du selv gøre, når GPS’en ikke kan finde vej?

25.04.2019

Mange oplever, at de har besvær med at finde en adresse eller en vej på deres GPS-navigator. Dette skyldes oftest, at de data, som produktet trækker på, ikke er opdaterede. Som bruger har du mulighed for at indberette fejl. Se her hvordan: https://danmarksadresser.dk/om-adresser/gps-og-adresser/

Best practice vejledning for bygninger er på gaden

25.04.2019

Så er guiden til best practice for ajourføring af bygninger publiceret. Find den her.  

Nyt om GeoDanmark-data i spil projekterne (tidl. FOSAKO-projekter).

12.03.2019

GeoDanmark-data i spil – de 3 FOSAKO projekter Der er nyt om de tre projektforslag fra FOSAKO, som bestyrelsen drøftede første gang i december 2018. På det seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at sætte dem i gang som fælles GeoDanmark-projekter, under forudsætning af en forudgående afklaringsproces. Projekterne går nu under betegnelsen ”GeoDanmark-data i spil” og har …