GeoDanmark Roadshow 2019 – tilmelding er åben

19.09.2019

Vi glæder os til igen i år, at kunne byde velkommen til GeoDanmarks roadshows, hvor medlemmerne har lejlighed til at møde bestyrelsen og høre om implementering af strategien, give input til det kommende arbejdsprogram og drøfte andre relevante emner i foreningen. Det endelige program vil blive tilgængelige på hjemmesiden og vil handle om disse emner:

– Dialog med bestyrelsen – Udmøntning af strategi
– Arbejdsprogram for 2020-21 – Input fra Temadagen
– Regnskab 2018-2019 for de kommunale GeoDanmark midler
– Datafordeler
– Klima

Tid og sted:
8. oktober 2019 – Hotel Munkebjerg Vejle for kommuner i Sydkort og GeoFyn
10. oktober 2019 – Comwell Køge Strand for kommuner i GeoØst (Sjælland)
22. oktober 2019 – Herlev Medborgerhus for kommuner i GeoØst (HRKS)
24. oktober 2019 –Comwell Hvide Hus Ålborg for kommuner i GeoMidt og GeoNord

Tilmeld dig her : Tilmelding til roadshow
(Frist fredag den 27. september 2019 kl. 12.00)

(Hvis du har tilmeldt dig, men bliver forhindret i at deltage, kan du skrive til Lennart Christoffersen, lech@kl.dk)