Endeligt program for GeoDanmarks Roadshow

30.09.2019

Så er det endelige program for GeoDanmarks roadshows for 2019 klar. Vi håber på, at se mange af jer og få jeres input til bestyrelsen og den videre proces med arbejdsprogram 2020-21.

Hent programmet her: Program

Vi holder tilmeldingen åben, så skynd dig at tilmeld dig, hvis du ikke har gjort det endnu:

Tilmeld dig her: Tilmelding til roadshow.

Udover drøftelser om strategi og arbejdsprogram vil der være præsentation af, hvordan de kommunale midler anvendes samt mulighed for at høre nærmere om Datafordelerens muligheder. Der vil også orienteres om referencemodeller for vej og vandløb samt gives en præsentation af en første version af Sagsbehandlerkortet, som er et af de tre kort SFDE arbejder på at implementere, som led i at målrette kortprodukter til de kommunale forvaltninger. De andre to kort er et Naturkort og et Kommunikationskort. De tre kort udspringer fra GeoDanmarks projekt “GeoDanmark-data i spil”