2-dages kurser i GeoDanmark og GeoDK afholdes i september

02.07.2021

Vil du gerne blive fortrolig med GeoDK-editorens funktioner og sammenhængen med reglerne i specifikationen? Og kunne du tænke dig at få overblik over GeoDanmark og arbejdet i foreningen?

Det lærer du:

  • Formål og baggrund for GeoDanmark
  • Hvad specifikationen indeholder
  • Ajourføring og brug af GeoDanmark-data i GeoDK-editoren
  • Hvordan datakvalitet og -validering hænger sammen med GeoDKs funktioner.

Du lærer også, hvad det er vigtigst at være opmærksom på, når GeoDanmark-data skal vedligeholdes og bruges i en kommunal hverdag.

Desuden får du et klart indblik i GeoDanmarks organisering, rollen som leverandør af fællesoffentlige autoritative grunddata, hjemmesidens opbygning og indhold, parternes roller, datasamlingen og de forskellige anvendelser af GeoDanmark-data.

Kurserne afholdes en gang i Fredericia og en gang i Kastrup og der er plads til 20 deltagere pr. kursus. Kurserne strækker sig over 2 dage med overnatning. Vi bruger aftenen til at netværke og til sociale aktiviteter.

Tilmelding sker via kursuskalenderen.