Ny organisering af GeoFA i GeoDanmark

07.11.2022

Forslag til Arbejdsprogram ’23, Budget ’23, GeoFA, kommunikationsplan og baggrundskort var nogle af de emner, som bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmødet 25. oktober 2022.

Organisering af arbejdet med GeoFA i GeoDanmark
Projektet GeoFA bliver afsluttet med udgangen af 2022. Bestyrelsen ønsker at arbejdet med GeoFA i GeoDanmark fortsætter, og bliver en integreret del af det etablerede samarbejde i GeoDanmark. Der etableres derfor en GeoFA-gruppe, som skal arbejde med drift og udvikling af GeoFA i de næste 2 år.  GeoFA-gruppen vil referere direkte til bestyrelsen, der er styregruppe, og som også vil arbejde videre med både det strategiske perspektiv og med dataindhold.

Det betyder bl.a. at GeoDanmarks medlemmer fremover kan anvende GeoFA som en frivillig del af foreningens arbejde – udover det essentielle arbejde med grunddata i GeoDK. For nogle medlemmer vil GeoFA være en afgørende del af deres grønne omstilling – for andre vil det være en frivillig mulighed for at samle relevante data ét sted. I det videre arbejde skal der derfor afklares snitflader mellem GeoFA og GeoDK – hvilke data ligger bedst hvor? Endelig står flere eksterne parter parat til at medfinansiere GeoFA, hvorfor der skal aftales vilkår for dette.

Bestyrelsen har i forslag til budget 2023-2024 afsat 600.000 kr. til årlig drift og udvikling af GeoFA, som skal varetages af GeoFA-gruppen. GeoFA-gruppen sammensættes af fem kommunale medlemmer og op til fire statslige medlemmer og vil deltage i Sekretariatsudvalget og den årlige temadag. GeoFA-gruppen får også mulighed for at trække på ressourcer i fællessekretariatet.

Forslag til Arbejdsprogram ’23 og budget ’23-’25
Bestyrelsen lagde også sidste hånd på forslag til Arbejdsprogram ’23 og forslag til budget 2023-2025, som fremlægges på repræsentantskabsmødet 1. december 2022.

Foreningens medlemmer har i arbejdsprogramprocessen påpeget, at der skal være fokus på at færdiggøre, de aktiviteter, som allerede er i gang i foreningen. De mange gode input fra de regionale møder, har også spiller fint ind i de eksisterende opgaver. Arbejdsprogram ’23 er derfor skåret ind til benet og har fokus på de vigtigste opgaver i foreningen. Der er dog en enkel ny aktivitet på programmet: ‘Demonstrationsprojekt om Vejreferencedatabasen (VRD)’.

Kommunikation i tre spor
Bestyrelsen ønsker at styrke arbejdet med den strategiske kommunikation i foreningen, så vi får etableret nogle værktøjer og kanaler, der kan hjælpe os til at få udbredt vores budskaber til bl.a. kommunale fagchefer, direktører og statslige styrelser. Bestyrelsen godkendte, at vi i 2023 skal arbejde med tre spor i kommunikationen:

  1. Et ‘driftsmæssige spor’ – som kommunikerer om den daglige drift af foreningen, og hvor der bliver orienteret på hjemmesiden om referater fra møder eller kurser og webinarer og fra foras daglige arbejde
  2. Et ‘projektorienterede spor’ – hvor der skal sættes fokus på løbende kommunikation om aktiviteterne på arbejdsprogrammet
  3. Et ”’Strategisk spor’ –  hvor der skal arbejdes med forslag til konkrete former strategiske kommunikation, som bl.a. kan udbrede fortællingen om samarbejdet, opgaverne og mulighederne i GeoDanmark.

Baggrundskort
Tidligere på året besluttede bestyrelsen, at GeoDanmarks baggrundskort skulle forankres i Systemforum, men ønskede samtidig at genoverveje beslutningen sidst på året for at vurdere, om det fortsat er den rette forankring.

Systemforum drøfter på hvert møde de ønsker til baggrundskortene, der er kommet ind via indberetningsportalen og sikrer den rette behandling af disse. Systemforum vil gerne fortsætte med denne opgave, hvorfor bestyrelsen godkendte at arbejdet med baggrundskort fortsat forankres i Systemforum.

‘Servicetjek’ af kommissorierne for de faste fora og sekretariatsudvalget
Kommissorierne for de faste fora og udvalg i GeoDanmark har gennemgået et ’servicetjek’, da de var udarbejdet på forskellige tidspunkter og ikke var blevet opdateret for nyligt.

Se de opdaterede kommissorier her: Sekretariatsudvalget, Administrativt Ajourføringsforum, Produktionsforum, Specifikationsforum og Systemforum

Læs hele referatet fra bestyrelsesmøde 25. oktober 2022 her