Kickoff-møde på projekt om tilpasningslaget 11. januar 2023 

13.12.2022

Tak for sidst til dig, der besøgte GeoDanmarks stand på Kortdage og fik udleveret et faktaark med vandløb i din kommune. Det er projektet om det hydrologiske tilpasningslag, vi nu starter op med et kickoff-møde d. 11. januar, og tilmeldingen er åben.

Alle kommuner kan tilmelde sig projektet
Nordjylland får ajourført højdemodel i 2023, så gevinsten ved opdaterede bluespotkort, havvand på land og kort med strømningsveje slår først igennem i Nordjylland. Men din kommune kan også deltage i projektet, for GeoDanmark vil gerne tilbyde hjælp til arbejdet i alle danske kommuner.  Tilmeld dig projektet ved at tilmelde dig kickoff-mødet d. 11 januar kl. 9:30-12:30 her: Kickoff-møde for projekt om tilpasningslag

Hvis hverken du eller en kollega har mulighed for at deltage i kickoff-mødet, men I ønsker at deltage i projektet, kan du skrive en mail til Lennart Christoffersen (LECH@kl.dk). Så sørger han for at opdatere jer på anden vis.

På kortet nedenfor ses antal kilometer regulerede vandløb i hver kommune som indikation for, hvor stor opgaven vil være for den enkelte kommune.

På denne side kan du læse mere om projektet: Kvalitetsløft af det hydrologiske tilpasningslag

Samarbejde mellem vandløbsafdelingen og GIS
Vi vil helst have, at du møder op sammen med din vandløbsmedarbejder (på samme måde som i  VRD-projektet, hvor vi dengang bad jer om at tage jeres vejmedarbejder med). Opgaven med tilpasningslaget kræver nemlig kompetencer på tværs, og vi gennemfører i lighed med VRD-projektet også dette projekt med en række workshops hen over foråret, hvor du kan stille spørgsmål og få hjælp undervejs i projektet.

Skal vi hjælpe med at invitere din vandløbsmedarbejder?
Vi vil også gerne hjælpe med at invitere din vandløbsmedarbejder direkte og/eller ved at skrive til din vandløbschef. Da har vi brug for din hjælp til deres navn og mailadresse, som du kan indtaste her: GeoDanmarks vandprojekter