Kick-off møde for projekt om tilpasningslag

Webinar onsdag den 11. januar 2022 kl. 9:30-12:30.

Det hydrologiske tilpasningslag til Danmarks højdemodel indeholder 150.000 steder i landet, hvor højdemodellens laserscanning ikke “opdager” at vand kan passere. Det er fx broer og rørlagte vandpassager, der ikke kan ses fra luften. Forudsætningen for at højdemodellen kan bruges til korrekt beregning af de afledte hydrologiske produkter som fx bluespot og strømningsveje for overfladevand, som har stor værdi i kommunernes klimaplanlægning, skal  de 150.000 markeringer udføres korrekt i GeoDK.

Læs mere om projektet her: Kvalitetsløft af det hydrologiske tilpasningslag – geodanmark

Formål

Det er projektets formål at hjælpe kommunerne med at markere underføringer, pumpestationer og andre usynlige vandpassager i GeoDanmark data. Projektet gennemfører derfor en række workshop, hvor deltagerne kan få hjælp undervejs i arbejdet.

Målgruppe

Kommunens vandløbsmedarbejdere og GIS- og geodatamedarbejdere er de primære målgrupper for webinaret, da vores pilotprojekt fra sommeren 2021 0g 2022 viser, at arbejdet kræver ekspertise fra begge faggrupper. Der kan være individuelle forskelle fra kommune til kommune, som peger på en anden organisering, men det kan vi også rådgive om på webinar.

Kontaktpersoner

Tovholder: Lennart Christoffersen. M: 40759081 E: lech@kl.dk.

Program

  1. Velkommen til projektet om kvalitetsløft af tilpasningslaget
  2. Indflyvning til opgaven og den ydre virkelighed, som gør opgaven relevant
  3. Hvad er opgavens konkrete faglige indhold?
  4. Hjælpedata og støtteværktøjer, som vil være tilgængelige i projektet
  5. Organisering og forløb af projekt, herunder opdeling i grupper, vidensdeling i Teams
  6. Spørgsmål forløb i øvrigt
  7. Eventuelt

Tilmeld dig arrangementet d. 11. januar 2022 på Teams

Download liste med tilmeldte