Stor tilfredshed med GeoDK

05.07.2023

Systemforum har primo 2023 gennemført en tilfredshedsmåling af GeoDK. 82 kommunale deltagere valgte at give deres mening tilkende. Undersøgelsen peger på, at der generelt er stor tilfredshed med GeoDK systemet, og at de udviklingstiltag, der er gennemført, har givet stor værdi for brugerne i kommunerne. Flere har skrevet bemærkninger til, hvordan systemet kan forbedres, og Systemforum vil tage disse forslag med i det videre udviklingsarbejde med GeoDK. Tak til alle, der har deltaget i undersøgelsen!

Systemforum har desuden indledt et arbejde med at se på, hvordan vi strategisk bedst kan udvikle GeoDK i de kommende år, særligt i forbindelse med udviklingen af en ny specifikation 7.0. Et arbejde som også har været drøftet en del i forbindelse med projektet Strategi for GeoDanmark grunddata, hvor Systemforum er repræsenteret. Hele dette arbejde hænger sammen med bestyrelsens drøftelse af ny strategi for GeoDanmark på deres seminar til august 2023.

Systemforum arbejder pt. med udviklingstiltag for den næste release 1.25, som forventes i løbet af september 2023.

Systemforum har afholdt et webinar om listefunktioner i GeoDK, og du kan se eller gense optagelsen af webinaret her, hvor du også finder præsentationen.

Du kan læse de seneste referater fra Systemforum her.