Ses vi på kortdage?

02.10.2023

Igen i år kan du få fornøjelsen af at besøge GeoDanmark standen på kortdage den 1. og 2. november 2023 i Odense. Vi har samlet et hold kloge medarbejdere, og vi står klar til at fortælle jer om vores tre igangværende projekter om vand- og klimatilpasningsdata:

    • Det hydrologiske tilpasningslag
    • Skikkelsesdata for vandløb
    • Vandløbsreferencen

Kom og få en snak om et eller flere af projekterne og hør om, hvordan din kommune kan få vejledning i at ajourføre og dele data med resten af Danmark, så vi kan få endnu bedre og mere retvisende analyser.

Derfor er det en rigtig god idé at ajourføre kommunes data om vandløb

Det er vigtigt for kommunerne at ajourføre det hydrologiske tilpasningslag og skikkelsesdata for vandløb, fordi det giver et mere retvisende datagrundlag for bl.a. klimatilpasningsanalyser. Det betyder også, at der kan spares tid og ressourcer. Ved eksempelvis at stille vandløbsskikkelsesdata frit tilgængelige kan din kommune opleve forenklede arbejdsgange og reduceret tid brugt på henvendelser, der vedrører rekvirering af lokale vandløbsskikkelsesdata. Samtidigt kan din kommune skabe værdi for de anvendere, der ønsker at bruge data både på eksisterende og på nye, innovative måder.

Hvad er GeoDanmark?

GeoDanmark er et samarbejde mellem staten og kommunerne med formål at skabe og vedligeholde et fælles grundlag af geografiske data om Danmark.

Læs mere på: https://www.geodanmark.dk/vandprojekter-grundfortaelling/