Opdaterede støttedata til kvalitetsløft af det hydrologiske tilpasningslag

10.01.2024

Quick DHM-tjenesten er blevet opdateret med data fra 2023-indsamlingen. Tjenesten udstiller foreløbige data om terræn og overflade samt skyggekort. Derudover er det den eneste tjeneste, der udstiller det overdrevne skyggekort for terræn. Hvis du arbejder med kvalitetsløft af det hydrologiske tilpasningslag, kan du derfor med fordel gøre brug af denne tjeneste som støttedata til dit arbejde.

Quick DHM er lanceret i samme stil, som det allerede kendte Quick Ortofoto. Data bliver altså udstillet løbende, når SDFI modtager data fra deres leverandør.

Tjenesten dækker 1/5 af Danmark hvert år som følge af SDFI’s LiDAR-indsamling. Eksempelvis er de udstillede data i øjeblikket Fyn, Det Sydfynske Øhav, Djursland og en del af Sønderjylland, som blev fløjet i 2023. Formålet med webservicen er tidlig udstilling af de indsamlede data. Dataene er ikke kvalitetskontrollerede, og derfor kan der forekomme fejl og mangler. Læs mere om Quick DHM og hent data via Dataforsyningen her: Danmarks Højdemodel – Quick DHM

På flyfotos og laserscanning (sdfi.dk) fremgår det, når en blok af højdemodellen er tilgængelig i en tidlig version.

Quick DHM indeholder:
• quickDHM_overflade
• quickDHM_terræn
• quickDHM_skyggekort_overflade
• quickDHM_skyggekort_terraen_overdrevet

Projektet om det hydrologiske tilpasningslag tilbyder igen i 2024 et forløb, hvor kommunerne kan få hjælp og vejledning i at gennemgå tilpasningslaget efter de lister, som NIRAS har beregnet og leveret til projektet, samt hjælp til brugen af de hjælpeværkstøjer og støttedata, som projektet har udviklet og stiller til rådighed for kommunerne – herunder også Quick DHM. Opstartsmødet for læringsforløbet afholdes 5. februar. Læs mere her: Opstartsmøde for læringsforløb om tilpasningslaget 2024 – geodanmark