Nyt fra Systemforum

01.11.2019

Supportfunktion
GeoDK har fået ny supportleverandør pr. 1. oktober 2019. Septima har overtaget driftsorganisationen og supportfunktionen fra KMD og lanceret en ny brugerportal. Hvis du har problemer med GeoDK skal du derfor fremadrettet henvende dig til Septima via den nye brugerportal eller på telefon eller mail. Find link til portalen her: https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/opbevaring/geodk/.

Fokus på ændringer, som kan optimerer den årlige ajourføring af GeoDanmarks data
Der har været nogle problemer med produktion og ajourføring af 2018 data bl.a. pga. udfordringer med forskellige regler i GeoDK. Systemforum arbejder på at optimere og strømline de processer, som vedr. den årlige produktion. Det gøres bl.a. ved i år at fokusere på ændringer og udviklingstiltag, som vedrører produktionen.

GeoDanmark og Navngiven vej fra DAR
Danmarks Adresseregister (DAR) har i gennem længere tid lyttet på hændelser fra Datafordeleren. Når der oprettes, ændres eller slettes en Bygning eller Vejmidte i GeoDanmark har DAR modtaget denne information til behandling af deres adressepunkter. Hændelser fra Datafordeleren kan også være interessante for GeoDanmark, fx når DAR opretter eller ændre en Navngiven vej. Derfor arbejdes der også på at GeoDanmark automatisk kan modtage informationer fra DAR ved af lytte på hændelser. Der arbejdes derfor på en systemintegration, hvor GeoDanmark automatisk opdateres med informationer fra DAR.

Problemer med Datafordeleren?
Hvis du oplever problemer med datafordeler.dk og funktionalitet i forhold til at få data ud, skal du anvende Datafordelerens supportfunktion. Hvis du derimod oplever problemer med de GeoDanmark-data du henter på Datafordeleren skal du orientere Systemforum, som vil håndterer den videre proces. Problemer med at vise/arbejde med data i 3. parts applikationer er ikke noget Datafordeleren eller GeoDanmark kan gøre noget ved, men du må gerne orientere Systemforum om problemerne, så vi kan samle et fælles overblik.

Du kan læse mere om Systemforums arbejde her:
https://www.geodanmark.dk/om-geodanmark/organisation/systemforum/