Nyt fra Specifikationsforum

25.11.2020

Specifikationsforum har holdt møde den 18. november 2020, og arbejder fortsat på at færdiggøre Specifikation version 6.0.1.

Specifikationsforum og Administrativt Ajourføringsforum arbejder sammen videre på vejledningen ”Retningslinjer for løbende administrativ ajourføring i GeoDanmark”.

I forbindelse med arbejdet med at koble vejmidter fra GeoDanmark med data i kommunernes vejforvaltningssystemer, er der oplevet en del uoverensstemmelser imellem registrering af stityper i de to systemer. På denne baggrund behandlede forummet flere forslag til specifikationsændringer.

Et ønske fra flere kommuner om at kunne registrerer ”2-minus-1-vej” i GeoDanmark data blev behandlet på mødet. På mødet blev der belyst flere løsningsmuligheder, men forummet træf ikke en endelige beslutning. Specifikationsforum arbejder videre med at finde en løsning, der på bedste vis kan understøtte den ønskede dataanvendelse.

Det fulde referat af mødet kan findes her.