Nyt fra Produktionsforum

25.09.2023

Årets produktion af GeoDanmark Vektor kører efter planen.

Totalajourføringen, der i år omfatter kommunerne i Region Midtjylland, er kommet godt fra start.

Generelt klarer den nye producent det godt. De har været grundige og vi har ikke set de ”normale” begynder fejl, som ikke er ualmindeligt ved opstart af en ny producent. Kommunikationen mellem producent og SDFI er rigtig god.

Den Udpegede ajourføring gennemføres af den samme producent, som vi har haft igennem flere år.

Tilbagemeldingerne fra kommunerne er meget positive, de synes at producenten generelt laver et flot grundigt arbejde.

Produktionsforum vil igangsætte et arbejde med at gennemlæse, opdatere og/eller forny de mange vejledninger på GeoDanmark.dk. Da ejerskabet til vejledningerne ligger i snitfladen imellem Produktionsforum og Administrativ Ajourføringsforum, vil vi foreslå at de 2 fora mødes og arbejder sammen om vejledningerne.

”Listegruppen” har nu opgavelister til efterbehandling af GeoDanmark grunddata klar til udsendelse til kommunerne. Listerne kan anvendes til at gennemgå potentielle fejltyper eller uklarheder, som er opstået i data i forbindelse med afslutningen af den fotogrammetriske ajourføring. Du får tilsendt link til listerne, når den fotogrammetriske ajourføring er gennemført for din kommune. Listerne har samme format som dem der blev udsendt i foråret.

Læs det fulde referat fra Produktionsforummødet her.