Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

19.09.2023

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 12. september 2023.

På mødet bød vi velkommen til tre nye medlemmer: Helle Jørgensbye, Ringsted Kommune, Lola Bahl, SDFI og Karen Skjelbo, SDFI.

Vores forum har deltaget i arbejdsgrupperne for henholdsvis “Mere administrativ ajourføring” og “Bedre ortofoto”. Arbejdsgrupperne har afsluttet deres arbejde, og fremlægger deres anbefalinger for GeoDanmarks bestyrelse i denne uge.

Vores forum har ligeledes deltaget i en lille arbejdsgruppe, som har set på hvordan vi kan støtte kommunerne i at forbedre deres ajourføringer. Gruppen har foretaget en række analyser, der er resulteret i et antal listefiler. Disse listefiler viser eksempelvis topologiske og datamæssige opmærksomhedspunkter, som kommunerne kan benytte direkte i GeoDK systemets listefunktion. Listerne skal være med til at give kommunerne et overblik over typer og antal af fejl samt hjælpe med at komme igennem fejlrettelserne.

På mødet foretog forummet en opfølgning på arbejdsprogrammet for i år, og startede på at udarbejde emner til arbejdsprogrammet for 2024.

Du finder referatet fra det seneste møde i Administrativt Ajourføringsforum den 12. september 2023 her.