Mere administrativ ajourføring og bedre ortofoto

06.10.2023

Mange medlemmer har bidraget til undersøgelsen af mulighederne for at øge den administrativ ajourføring af GeoDanmark grunddata samt mulighederne for at forbedre GeoDanmarks ortofoto – TAK for det.

Resultatet af disse undersøgelser og arbejdsgruppens anbefalinger om det videre arbejde med administrativ ajourføring og bedre ortofoto fik bestyrelsen præsenteret på mødet 22. september 2023.

Administrativt Ajourføringsforum skal nu arbejde videre med indsatser, der kan støtte den administrativ ajourføring af GeoDanmark grunddata i kommunerne. Og Produktionsforum skal arbejde videre med de foreslåede aktiviteter, som vil forbedre fotomaterialet både ift. vektorkortlægningen og ortofoto. Mulighed for finansiering af aktiviteterne fortættede flyvelinjer i udvalgte byområder og øget opløsning (10 cm) i totalajourføringsområderne ønsker bestyrelsen at afklare i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2024-2026.

Her kan du læse de to afrapporteringer om ‘Mere administrativ ajourføring’ og ‘Bedre ortofoto’ og du kan læse mere om arbejdsgruppens arbejde under Aktuelle projekter.

Øvrige punkter på bestyrelsesmødet 22. september 2023
Bestyrelsen drøftede indhold i Arbejdsprogram 2024 og det videre arbejde med GeoFA i GeoDanmark. Det var begge punkter, som også var emner på bestyrelsens årlige seminar i august – og som der arbejdes videre med frem til næste bestyrelsesmøde 1. november.

Læs hele referatet fra bestyrelsesmøde 22. september 2023 her