GeoDanmark ønsker alle en god sommer!

29.06.2023

Bestyrelsen og sekretariatet har i juni måned været en tur rundt til tre velbesøgte regionale møder i Middelfart, Aalborg og København. Der var rigtig god dialog om vores opgaver og aktiviteter. Vi fik mange input til det videre arbejde med bl.a. arbejdsprogram 2024 med hjem. Tak for det!

Bestyrelsesmøde 2. juni 2023
Bestyrelsen har holdt møde 2. juni og drøftede bl.a. afrapporteringen af to demonstrationsprojekter om hhv. vandløbsreferencen og skikkelsesdata. For begge aktiviteter besluttede bestyrelsen, at GeoDanmark som udgangspunkt vil stille værktøjer til rådighed, som et tilbud til kommunerne, men vil ikke for nu gennemføre implementeringsprojekter i 98 kommuner.

Sekretariatet udarbejder hvert kvartal en opfølgning på aktiviteterne i arbejdsprogrammet, så bestyrelsen følger med i, hvordan foreningen arbejder med aktiviteterne på GeoDanmarks arbejdsprogram.
Opfølgningen på aktiviteterne i 2. kvartal kan du se i ‘Bilag 1 til Arbejdsprogram 2023 Q2’.

Læs hele referatet fra bestyrelsesmøde 2. juni 2023 her

Kurser
Er du GIS-koordinator eller GIS-medarbejder i en kommune kan du stadig nå at tilmelde dig kurset i GeoDanmark, GeoDK og GeoFA, som holdes 14.-15. august 2023. Læs mere og tilmeld dig her.

Hvis du har brug for et introkursus til GeoDK-systemet, skal du tilmelde dig kurset 4. september 2023. Læs mere og tilmeld dig her.

GeoDanmark er på LinkedIn
Følg GeoDanmark på LinkedIn, hvor vi løbende vil sprede fortællingen om GeoDanmark, og det store arbejde foreningens medlemmer bidrager med bl.a. i forbindelse med vedligehold af GeoDanmark grunddata.

Sekretariatet holder ferie i uge 28-29-30 og ønsker alle en god sommer!