Forbedring at reglerne i GeoDK

12.11.2020

I GeoDanmarks system ”GeoDK” findes der en lang række regler som bestemmer, hvordan objekter optræder i systemet og hvad der sker med et objekt, når det ændrer sig.

Hvis man forsøger at nedlægge et objekt og straks derefter opretter et næsten identisk objekt i stedet for blot at lave ændringen på det eksisterende objekt, skal begge handlinger give samme resultat i GeoDK. Derfor vil der blive implementeret et nyt regelsæt, der sørger for at små ændringer altid vil ende med en ændring af et objekt, mens store ændringer altid vil reslutere i en nedlæggelse og efterfølgende oprettelse af et nyt objekt. Reglerne giver værdier for, hvornår en ændring skal give en nedlæggelse/oprettelse og hvornår det blot skal give en ændring på et eksisterende objekt.

Dette implementeres for at objekters levetid er forudsigelig og ens, ligegyldigt, hvordan brugeren skulle ønske at lave opdateringen.

I praksis betyder det at GeoDK skal kunne genkende ens, eller ”næsten ens” objekter som ”det samme objekt” og meget ændrede objekter som nedlagte og nyoprettede objekter.

Reglerne implementeres således, at brugeren kan vælge at autokorrigere fejl på sagen/objekterne, så det på den  måde er lettest muligt for brugeren at overholde de nye regler.

I første omgang rulles de nye regler ud på tre af GeoDanmarks objekter: Vejmidte, Systemlinje og Vandløbsmidte.

For mere information kontakt Systemforum