Forårsrengøring i GeoDK og udfasning af forældede GML filudtræk

30.01.2024

Systemforum har netop haft det første møde i år og drøftede bl.a. gamle kladdesager der ligger i GeoDK. Kommunerne kan med fordel bruge foråret på at rydde op i kladdesager, som ikke længere skal anvendes, så de ikke fylder i systemet. Kladdesager slettes automatisk efter 18 måneder.

Desuden besluttede systemforum at udfase de prædefinerede filudtræk, der udstiller GML og som genereres via FME. Årsagen hertil er, at filudtrækkene er forældede og ikke fungerer optimalt. Filudtrækkene er udskiftet med Hangfire service, som er markeret med ”_HF” i slutningen af navnet på filudtrækket, fx ” GeoDanmark Vektor Prædefineret GML_HF”. Disse filudtræk skal fremover anvendes, når nye abonnementer skal oprettes. Der vil være 3 måneders paralleldrift, inden de forældede filudtræk fjernes helt. Se særskilt nyhed fra den 24.01-2024 på Datafordeleren under drift – ændringer.

Systemforum holder webinar den 5. februar 2024 kl. 13-14 om ny funktionalitet vedr. lister i GeoDK, som introduceres med den seneste release 1.26 til systemet. Læs mere og tilmeld dig på hjemmesiden.

Du kan læse referatet fra Systemforums møde her på hjemmesiden.