Skal Jeres vandløbsskikkelsesdata ud og skabe værdi?

30.10.2023

GeoDanmark er nu klar med en ny vejledning, der kommer rundt om baggrunden for den løsning, der findes, og giver konkrete anvisninger til hvordan man bærer sig ad med at aflevere kommunens vandløbsskikkelsesdata, så de er frit tilgængelige. Find den nye vejledning her på hjemmesiden.

Som vandløbsmyndighed har den enkelte kommune mulighed for at stille data om vandløbenes skikkelser tilgængeligt for andre eksisterende og potentielle anvendere via SDFIs Dataforsyning og det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem, https://hipdata.dk. Anvender kommunen vandløbsadministrationssystemet, VASP, kan data eksporteres direkte derfra. Hvis ikke kommunen anvender VASP, er det muligt at uploade data via SDFIs Datamodtagelse, https://datamodtagelsen.dk.

Er du i tvivl om hvor vidt jeres data allerede er tilgængelige igennem den fælles løsning? Så kan du tjekke https://hipdata.dk (vælg historiske data ⇒ Målinger ⇒ Vandløb ⇒ Tværprofildata), hvor der vises vandløbsskikkelsesdata fra de kommuner, der allerede har taget løsningen i brug.

Baggrund
Mange kommuner har geografiske data om kommunens offentlige vandløb liggende lokalt. Men der findes faktisk en løsning, der gør det muligt at stille data om de kommunale vandløbs geometriske skikkelser frit tilgængelige til glæde for både anvender og dataejer. Sidder du i en af de kommuner, der har data liggende lokalt? Så læs videre her!

Ved at stille vandløbsskikkelsesdata frit tilgængelige, skabes der værdi for de anvendere, der ønsker at bruge data på eksisterende og nye, innovative måder, samtidig med at den enkelte kommune vil opleve forenklede arbejdsgange og reduceret tid brugt på henvendelser, der vedrører rekvirering af lokale vandløbsskikkelsesdata.

Et vandløbs geometriske skikkelse beskrives vha. tværprofildata (f.eks. regulativprofiler og opmålte profiler) sammen med en række informationer om bl.a. rør, tilløb og brønde. Vandløbsskikkelsesdata bruges traditionelt i den kommunale vandløbsadministration, men rummer potentiale for en langt bredere anvendelse i forbindelse med f.eks. planlægnings- klimatilpasnings- og beredskabsopgaver.