Status på aktuelle fokusområder

Vi arbejder aktuelt med følgende fokusområder:
– Ny systemunderstøttelse
– Aktualitet
– Anvendelse
– Strategi

Disse er beskrevet yderligere i GeoDanmarks arbejdsprogram for 2018-2019.  

Kontakt

Kontakt Fællessekretariatet ved spørgsmål.