Ambassadørmateriale

For at sikre en bred forankring af GeoDanmarks aktiviteter i kommuner og, vil GeoDanmark udarbejde ambassadørmateriale rettet mod beslutningstagere og mod fagpersoner, der ikke har forhåndskendskab til geodata.

Målet er at GeoDanmarks medlemmer af bestyrelse, fora og udvalg på en ensartet og gennemprøvet måde kan være ambassadører for GeoDanmark og foreningens aktiviteter.

Ambassadørmaterialet vil ligge klar hurtigst muligt og vil bl.a. indeholde:

  • Elevatortalen for GeoDanmark, herunder hvordan GeoDanmark indgår i den samlede historien om Grunddata og den digitale udvikling i Danmark.
  • Fordele ved anvendelse af GeoDanmark-data, med fokus på specifikke økonomiske og samfundsmæssige gevinster.
  • Eksempler på anvendelse af GeoDanmark-data, både i Staten og kommunerne.
  • Referencer og kontaktpersoner på de konkrete eksempler og hvor man kan få mere viden indenfor foreningen.

Kontakt

Kontakt Fællessekretariatet ved spørgsmål.