Videomøde i Specifikationsforum erstatter det ordinære møde 31. marts 2020

14.04.2020

Specifikationsforum har medio marts afholdt to videomøder, som erstatning for det planlagte møde d. 31. marts 2020.

På møderne blev der behandlet en lang række punkter, men de primære punkter på dagsordenen var:

  • Den årlige redegørelse for Specifikationsforums arbejde i 2019.
  • Ændringsønsker på baggrund af arbejdet med etablering af nye baggrundskort
  • Ajourføring af Bygninger

Redegørelsen for Specifikationsforums arbejde i 2019 blev behandlet færdig og redegørelsen fremsendes efterfølgende til bestyrelsen. Efter at den er behandlet i bestyrelsen, vil den blive tilgængelig på GeoDanmarks hjemmeside.

Arbejdet med at etablere nye baggrundskort har afstedkommet en række af ændringsønsker, som Specifiktionsforum fik præsenteret på mødet 18/2 – 2020. Efterfølgende blev ændringsønskerne behandlet på videomøderne.

Specifikationsforum svar til den overvejende del af ændringsønskerne var, at udgiften og ressourcerne ved at implementere de ønskede ændringerne samt indsamle og vedligeholde de ønskede nye objekttyper ikke vil stå mål med forventede merværdi af ændringerne. Derfor afviste vi de fleste af ændringsønskerne.

Det blev dog besluttet at arbejde videre med at understøtte en bedre anvendelse af objekttypen Togstation ved at indføre en attribut til registrering af hvilke typer af tog, der kører fra den enkelte station. Samt at tilpasse antallet af symboler på den enkelte station, så det matcher antallet af togtyper på den respektive station.

Desuden blev det besluttet at undersøge, om ønsket om at udvide attributten ’midtebredde’ på Vandsløbsmidte fra tre til fire intervaller, vil skabe en merværdi andre steder end ved den kartografiske anvendelse. Eksempelvis til anvendelse i driften af vandløb. Alternativt skal det undersøges, om vandløvsbredden på sigt kan kobles med vandløbsmidterne igennem Vandløbsreferencen.

I forbindelse med kvalitetssikring af GeoDanmark-data har Sten Frandsen fra Odense kommune konstateret at bygninger uden tagbeklædning er registreret med Geometristatus=Endelig.
Specifikationsforum besluttede at skærpe Specifikationens registreringsinstruks for Bygninger, så  det gøres tydeligt, at bygninger uden tagbeklædning skal registreres med Geometristatus=Foreløbig.

Det er nu blevet muligt i Geokoderen at tilknytte samme BBR-UUID til to sammenhængende bygninger.

Funktionen er IKKE tiltænkt til udpegninger af bygninger, som skal lægges sammen i den fotogrammetriske produktion. Løsningen er tvært imod lavet til at kunne håndtere samme BBR-UUID til flere bygninger, der deler en fælles linje, men som IKKE skal lægges sammen ved en efterfølgende fotogrammetrisk ajourføring.

Specifikationsforum besluttede at undersøge, om funktionen måske alligevel kan implementeres i Geokoderen i en tilpasset udgave, der kan bruges til at kode en ny tilbygning med den samme BBR-UUID som den eksisterende bygning, tilbygningen skal lægges sammen med.

Der er i Specifikationsforum tvivl om, hvor vidt producenterne vil kunne overskue flere mulige regler for sammenlægning af eksisterende og foreløbige bygninger. Udgangspunktet vil derfor være, at informationen skal kunne bruges til en efterbrænding af data efter ajourføring.