Velkommen til: Kurser, webinarer, temadag m.v.

16.08.2020

I GeoDanmark er hverdagen begyndt igen efter sommerferien. Vi starter med 3 gange ‘GeoDK og GeoDanmark-kurser’, hvor det første afvikles 17.-18. august.

26. august afholder UFST/SDFE det første af fem webinarer om samspillet mellem GeoDK og Geokoderen.

Bestyrelsen starter arbejdet efter sommerferien med et seminar 28. august, hvor emnerne bl.a. er implementering af FKG i GeoDanmark, arbejdsprogram 2021, proces for tilretning af GeoDanmarks forretningsmodel, og endelig skal bestyrelsen blive klogere på behovet for geodata i relation til det kommende årtis arbejde med multifunktionel jordfordeling.

1. oktober mødes alle medlemmer af foreningens fora og udvalg til den årlige temadag, hvor arbejdsprogramaktiviteter og samarbejde bliver de centrale emner.

Efterårets ‘traditionelle roadshows’ bliver i år erstattet af 2-3 webinarer om aktuelle emner og opgaver for kommunerne – mere herom senere.

Hvis du ellers er nysgerrig efter, hvornår der sker aktiviteter i GeoDanmark, kan du altid orientere dig i mødekalenderen. Allerede nu kan du sætte kryds i kalenderen 3. december 2020, hvor GeoDanmark holder repræsentantskabsmøde efter de nye vedtægter.