Udstilling af GeoDanmarks data i version 6.0 på Datafordeleren

6.12.2018

GeoDanmarks data i version 6.0 forventes at være tilgængelige på Datafordeleren i løbet af 1. kvartal 2019.

Distributionen er udskudt lidt fordi GeoDanmark-registret skal ses i sammenhæng med distribution af andre registre under Grunddataprogrammet. Samtidig giver det os god tid til at sikre at dataudtræk og dataindlæsning på Datafordeleren sker korrekt, så vi kan udstille den nye version 6.0 af GeoDanmarks data på den rigtige måde.