Skyggekortet med overdrevne højder er tilbage som WMS-tjeneste på Dataforsyningen

02.08.2023

Dette er bare et af de resultater, der er kommet ud af Dialogmøderne mellem SDFI, KL og kommunerne, som har fungeret et års tid nu. Du kan finde skyggekortet på Dataforsyningens hjemmeside.

På dialogmøderne hjælper parterne gensidigt hinanden med at skabe velfungerende dataløsninger for brugerne. Afsender er primært SDFI og GeoDanmark mens målgruppen primært er kommunerne, som anvender geodata services på Datafordeleren og Dataforsyningen.

Blandt de øvrige resultater er:

   • At vandløbsretningen er gjort tydeligere på vandløb i WMS-tjenesten Forvaltning2
   • At de generaliserede data i oversigtsniveauerne i DAGI WMS-tjenesten bliver ajourført 3 gange årligt
   • At metadata til Danmarks Højdemodel og afledte produkter er forbedret

Du kan fortsat sende nye emner til FOSAKO, når eller, hvis du oplever udfordringer med de eksisterende services på Datafordeleren eller Dataforsyningen.

Andre ting som er gode at vide er:

   • At CAD-data (dxf) fremover skal hentes på Dataforsyningen. Data for de enkelte objekttyper vil have samme aktualitet, som på Datafordeleren, hvor de udstilles i andre formater
   • At formaterne shape- og tab på den nye Datafordeler udfases til fordel for Geopackages. Vejledninger og kommunikation til arkitekter andre relevante brugere udsendes i god tid.

Dialoggruppen har yderligere to møder i kalenderen i efteråret den 27. september og 6. december 2023.

Fra kommunerne deltager Stine Casmose Christiansen, Lolland Kommune, Christian Greisik, Rødovre Kommune, Reno Lindberg, Silkeborg Kommune/GeoMidt, Jesper Gaardboe Jensen, Geo Fyn og Lennart Christoffersen, KL/GeoDanmark.

Fra SDFI deltager Simon Atli Larsen, kontorchef Sine Valbjørn Schlüter, Kontorchef Dennis Anthony og Anders Esgaard Christensen, GeoDanmark.