Sidste udkald…! Alle passagerer bedes gå til Datafordeleren og Dataforsyningen!

06.07.2021

GeoDanmarks WFS-tjenester på Kortforsyningen lukker den 31. juli 2021!

De to WFS tjenester, som hidtil har udstillet GeoDanmark-data i version 5.1 via Kortforsyningen lukker den 31. juli 2021 (se tidligere nyhed fra Kortforsyningen eller information på SDFE’s hjemmeside)
Derfor skal alle anvendere og applikationer skifte til at anvende data fra Datafordeleren eller Dataforsyningen.

På Datafordeleren har alle mulighed for at tilgå de nyeste og opdaterede GeoDanmark-data via WFS, WMS og Filudtræk. Find specifikationen for de forskellige services på https://datafordeler.dk/dataoversigt/ under GeoDanmark Vektor. Se også vejledning på GeoDanmarks hjemmeside (BEMÆRK at der kommer en ny og forbedret måde at hente GeoDanmark-data via filudtræk i løbet af efteråret 2021).

På Dataforsyningen findes GeoDanmarks baggrundskort, Sagsbehandlingskortet, Natur- og Friluftskortet og Kommunikationskortet. Læs mere på GeoDanmarks hjemmeside.

Udover GeoDanmarks tjenester lukker også DAGI og Stednavne webservices på Kortforsyningen den 31. juli 2021. Dog fortsætter Stednavne-WMS indtil 31. december 2021. Hvis jeres applikationer også anvender data fra DAGI og Stednavne, kan I på https://datafordeler.dk/dataoversigt/ finde flere oplysninger disse registre.

For det fulde overblik over, hvilke services som flyttes til hhv. Datafordeleren og Dataforsyningen, se denne mapnings-oversigt på kortforsyningens hjemmeside:

https://kortforsyningen.dk/sites/default/files/mapning-kortforsyningen_til_dataforsyning_og_datafordeler.xlsx

Har I brug for hjælp, eller oplever I problemer med at brugen Datafordeleren, skal I henvende jer via https://datafordeler.dk/support/kontakt/. Øvrige spørgsmål kan stilles til support@SDFE.dk.