Opdateret GeoFA-specifikation for Vej og trafik og Park og grønne områder sendes nu i høring

18.01.2024

Der er nu gennemført en grundig gennemgang af temagrupperne Vej og trafik samt Park og grønne områder. Den opdaterede GeoFA-specifikation for disse temagrupper sendes i høring til GeoFA kontaktpersonerne, hvor formålet er at give mulighed for at tage stilling til den forbedrede udgave. Høringsperioden løber til og med onsdag 21. februar 2024

Følgende temaer er nu omfattet af Vej og trafik-temagruppen:

  • Vintervedligeholdelse (5600)
  • Hastighedsdæmpning (5601)
  • P-zoner (5602)
  • Hastighedsområde (5603)
  • Trafik byggelinje (5605)
  • Vejinventar (5606)

Følgende temaer er nu omfattet af Park og grønne områder-temagruppen:

  • Park og grønne områder flade (6800)
  • Park og grønne områder linje (6801)
  • Park og grønne områder punkt (6802)
  • Park og grønne områders distrikt (6803)

Vi opfordrer alle interesserede parter til at deltage i høringsprocessen og dele deres perspektiver på den opdaterede specifikation. Jeres feedback er afgørende for at sikre, at GeoFA-specifikationen giver en højere grad af datakvalitet. Der vil snart blive åbnet op for temagrupperne, så kommunerne kan begynde at udstille data.

Hvis I vil have høringsmaterialet tilsendt, så send en mail til Sanne Karlsen på saka@kl.dk