Nyt kommunalt projekt har fokus på at samle friluftsdata på tværs af kommunegrænser

6.11.2018

Målet med projektet er at skabe grundlaget for, at kommunerne kan etablere et samlet system til opbevaring af deres friluftsdata.

KL driver projektet med fokus på at samle friluftsdata fra kommuner og stat
Formålet med projektet er, at alle friluftsdata bliver samlet, uanset om det drejer sig om en privat skov, en statsejet naturpark eller en kommunal sti, der breder sig ud over flere kommuner. Perspektivet er, at de lokale databaser og de lidt større databaser, som fx “Ud-i-naturen”, bliver integrerede. På den måde kan man etablere en database, som alle kommuner kan opdatere og bruge, fx når driftsmedarbejderen skal have en oversigt over shelters, der skal vedligeholdes, når børnehavepædagogen skal finde legepladser eller når turistkontoret skal bruge et kort til turisterne.

Målgruppen er primært kommunale medarbejdere
Den primære målgruppe er kommunale medarbejdere, der arbejder med friluftsliv, kultur og oplevelser i naturen, og medarbejdere der arbejder med GIS. Den sekundære målgruppe er medarbejdere i Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen, der arbejder med friluftsliv.

Tidligere har der ikke været et fælles datasystem til friluftsdata
Naturstyrelsen har i flere år drevet et landsdækkende system “Ud-i-naturen”, ligesom der har været “Friluftguiden” og “OplevGudenaaen.dk”. Flere kommuner har også selv organiseret deres data og udstillet dem fx på deres hjemmeside. Der er dog ingen af disse systemer, der egner sig til en fælles datastruktur.

Fremtidsudsigter
GeoDanmark er ved at se på, om andre databaser kan integreres med GeoDanmarks database. Dernæst følger drøftelser med kommunerne, så vi i fremtiden kan udnytte de eksisterende friluftsdata og koble dem sammen med andre typer af data, om orienteringsruter, kanoudlejning og meget andet – til glæde for rigtig mange.
Planen for projektet er ved at blive udarbejdet.

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål, kan du skrive til Marianne Kofod Mogensen, makm@kl.dk