Nyt om FOSAKO-projekterne

20.12.2018

Bestyrelsen har på møde den 7. december drøftet projektforslag fra de tre “FOSAKO-projekter, som har overskrifterne

  • Udstilling, hastighed, tilgængelighed og brugervenlighed
  • Nye baggrundskort og kravspecifikationer
  • Fagsystemers integration til GeoDanmark-data

Bestyrelsen hilser oplæggene velkomne og ser dem som gode eksempler på initiativer, der kan bringe GeoDanmark-data i endnu bredere anvendelse. Der vil frem mod næste bestyrelsesmøde (primo marts) blive arbejdet med en konkretisering af projekternes leverancer.

Kontakt fællessekretariatet hvis du vil vide mere.