Nyt fra Specifikationsforum

13.09.2023

Specifikationsforum er ved at lægge sidste hånd på arbejdet med en brugertilpasset udgave af Specifikationen. Når dette arbejde er færdigt, vil der være to forskellige udgaver af specifikationen; én specifikation rettet mod produktionen, og én specifikation rettet mod brugerne af GeoDanmark grunddata.

For at strukturere reglerne for hvilke typer rettelser til specifikationen, som knytter sig til den trecifrede versioneringsnummerering (eksempelvis version 6.1.0), har Specifikationsforum udarbejdet et dokument, som beskriver disse versioneringsregler. Dokumentet vil indgå som et afsnit i den kommende specifikation.

Da nogle af attributterne for Vejmidte og Hegn er udfyldt inkonsekvente, drøftede forummet behovet for en eventuel datavask af disse attributter.

Forummet reviderede reglerne for objekters levetid; de reviderede regler vil være gældende fra næstkommende version af specifikation og GeoDK system.

Du finder referatet fra det seneste møde i Specifikationsforum den 5. september 2023 her.