Nyt fra Specifikationsforum

25.04.2023

Specifikationsforum fortsætter arbejdet med at udarbejde en brugertilpasset udgave af Specifikationen. I forbindelse med gennemgangen af Specifikationen, med henblik på at gøre den brugertilpassede udgave mere forståelig og læsevenlig, opdager vi både uklarheder og småfejl i teksten. De er opstået henover tid, efterhånden som Specifikationen er blevet mere kompleks.

Disse uklarheder og småfejl skal selvfølgelig også rettes i selve Specifikation, hvilket forummet retter til version 6.0.2.

Nogle af de mange emner, som Specifikationsforum arbejder med, har en lidt lang sagsbehandlingstid af forskellige årsager. For at holde momentum på sagerne, har vi i selve referaterne indført en såkaldt aktionsliste med status og ansvarlige for de enkelte overligger emner.

Du finder referatet fra det seneste møde i Specifikationsforum den 18. april 2023 her.