Nyt fra bestyrelsesmødet 24. september 2020

02.10.2020

Med bestyrelsens godkendelse af projektbeskrivelsen for fase 1 i FKG-projektet bliver projektet sat i gang i 4. kvartal 2020. Fase 1 omfatter arbejdet med at etablere en grundmodel af FKG-databasen og forventes at forløbe frem til medio 2021.

Bestyrelsen besluttede, at repræsentantskabsmødet 3. december – i lyset af covid-19 – bliver afholdt som et virtuelt møde. Indkaldelse og program udsendes mindst 4 uger før.

Bestyrelsen drøftede desuden forslag aktiviteter i arbejdsprogram 2021 og besluttede bl.a. at der skal arbejdes med, på hvilken måde det hydrologiske tilpasningslag kan få et nødvendigt kvalitetsløft.

Læs referatet fra bestyrelsesmøde 24. september 2020 her.