Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

08.06.2022

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 10. maj 2022.

Da Alice B. Andersen, SDFE har valgt at udtræde af forummet, måtte vi desværre sige farvel til Alice, men med en stor tak for Alice´ indsats i forummet. Vi kunne til gengæld byde velkommen til Asbjørn Lenbroch, SDFE som nyt medlem. Vi ser frem til et godt samarbejde.

Der er afholdt to ud af tre workshops om Vejreferencen, med god opbakning og deltagelse fra kommunerne. Der er planlagt yderligere én workshop den 18. august.

En række af forummets medlemmer deltager i en arbejdsgruppe, som, på baggrund af den nye forretningsmodel og bestyrelsens foranledning, blandt andet skal udrede muligheden for øget administrativ ajourføring i kommunerne af objekterne bygning og vej, skabe overblik over nuværende kommunernes administrative ajourføringsindsats samt afdække forskellige modeller for at skabe en øget kvalitativ værdi af ortofoto.

Du kan læse hele referatet her.

Den 30. maj holdt vi et særskilt møde, hvor vi havde fokus på revision af forummets kommissorium.