Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

30.08.2021

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 18. august 2021.

Opgaven med at etablere Vejreferencen i kommunerne er kommet godt på vej, og fokus flyttes nu til den løbende administrative ajourføring. Kommunerne og GeoDanmark skal sammen sikre at datagrundlaget, på trods af mange forskellige ajourføringspraksisser lokalt, stadig er så opdateret og retvisende som muligt.

Administrativt Ajourføringsforum er ved at iværksætte et forsøg (proof of concept) med TomTom samt Vejle, Odense og Silkeborg kommuner om data fra navigationsløsninger kan bruges til udpegning af, hvor der eventuelt mangler veje i GeoDanmark.

Det fulde referat af mødet kan findes her.