Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

15.02.2021

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 8. februar 2021.

Udarbejdelsen af dokumentet ”Retningslinjer for løbende administrativ ajourføring i GeoDanmark” er snart tilendebragt, og dokumentet forventes offentliggjort i den nærmeste fremtid.

En arbejdsgruppe under Administrativt Ajourføringsforum har været i gang med at udarbejde vejledning samt teste metode til kvalitetsløft af vejtemaet, i forbindelse med kommunernes ajourføring af adresseteamet. Gruppen har, på baggrund af sit indledende arbejdet, rejst nogle spørgsmål vedrørende selve metoden samt ressourceindsatsen i kommunerne, som ser ud til at blive relativ stor, set i forhold til den ønskede og opnåelige gevinst. Opgaven er derfor sat i bero, mens gruppen overvejer eventuelle alternative løsninger til at kvalitetsløfte vejtemaet, så det bedre understøtter kommunernes ajourføring af adresserne.

Det fulde referat af mødet kan findes her.