Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

11.11.2020

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 4. november 2020. I forbindelse med den fotogrammetriske produktion af vektordata, har kommunerne arbejdet parallelt på udpegningsdata, hvilket har give udfordringer med dobbeltgeometri i data. Dette emne er blevet behandlet i Produktionsforum, Specifikationsforum og Administrativt Ajourføringsforum, og der er nu nye retningslinjer under udarbejdelse, som tager hånd om denne problematik. Når retningslinjerne er klar, vil de blive tilgængelige på GeoDanmarks hjemmeside.

I kommunernes arbejde med at påsætte vejpunkter i forbindelse med ajourføringen af Danmarks Adresseregister, er der konstateret uoverensstemmelser og fejl i klassifikationen af vejmidterne, eksempelvis i “Lille vej” og “Adgangsvej”. Disse vejklassifikationer er vigtige i stedfæstelse og adressesøgningssammenhæng. En arbejdsgruppe i regi af Administrativt Ajourføringsforum har derfor udviklet et værktøj samt en vejledning, inklusiv en instruktionsvideo til at opsøge og foretage rettelserne i GeoDK (datavask).

Et datavask pilotprojekt sættes nu i gang hos udvalgte kommuner i Sydkort, hvor værktøj og vejledning skal testes og evalueres. Det er planen, at datavaskopgaven efterfølgende skal udføres i resten af landets kommuner. Der vil blive orienteret nærmere om dette på et senere tidspunkt. Hvis man er interesseret i at høre nærmere om den tekniske løsning, er man velkommen til at kontakte Anne Grete Arendt Rasmussen, agar@haderslev.dk, som koordinerer opgaven.

Det fulde referat af mødet kan findes her.