Ny vejledning med eksempler til at rette og forhindre overlap på bygninger i GeoDanmark

10.07.2020

Eksemplerne i vejledningen handler om håndtering af overlap på bygninger og dobbelte sager i GeoDK klienten, som kan resultere i karantænesættende fejl på GeoDanmarks bygninger.

Find den nye vejledning her.

I de seneste år har der været særligt fokus på at sikre og højne kvaliteten af registreringen af bl.a. bygningerne i GeoDanmark. Da GeoDanmarks bygninger anvendes bredt i den offentlige sektor – eksempelvis i byggesagsbehandlingen og det nye ejendomsvurderingssystem – er der behov for at sikre, at kvaliteten i data hele tiden er i orden.

GeoDanmarks bygningstema er løbende blevet monitoreret i samarbejde med kommunerne. Fejl, der er fundet, er blevet analyseret, og fejlenes oprindelse er blevet opsporet. På baggrund af denne information er vejledning blevet udarbejdet. Når vejledningen følges, sikres det, at overlap mellem bygninger kan håndteres i GeoDKs webklient.