Kvalitetsforbedrende udpegninger

15.07.2022

Flere anvendere har undret sig over udpegninger i GeoDK med navnet ”GV SDFE”. Forklaringen er at GeoDanmark Grunddata løbende opdateres med informationer fra andre dataregistre.

Udpegninger dannes når GeoDanmark grunddata med betydning for ejendomsvurderingerne, de såkaldte Geografiske Variable (GV), bliver opdateret. Det drejer sig om temaerne skov, bygning, sø, vindmøller, jernbane og stationer samt vej, kyst, vandløb og højspænding.

Medarbejdere i SDFI sammenholder det, der allerede er registreret i GeoDanmark grunddata med data fra andre registre, og udpeger de steder der skal ajourføres. På den måde kommer samarbejdet med Vurderingsstyrelsen om data til ejendomsvurderinger alle anvendere til gavn, fordi der løbende sker en kvalitetsforbedring af GeoDanmark grunddata.

Du kan se hvilke eksterne registre, som indgår i arbejdet her eller læse mere om Ejendomsvurderinger her.