Invitation: Workshop om anlæg til klimatilpasning

30.09.2022

Vi er i det kommunale GeoDanmark i fuld gang med projektet ”Fælles datastandarder for anlæg til klimatilpasning”, og vi vil gerne invitere dig, som er kommunal GIS-medarbejder, til at være en del af det! Vi håber, du har tid og lyst til at deltage i vores workshop d. 12. oktober.

Kort om projektet

Data om LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand) og andre anlæg til håndtering af fremtidens regn- og havvand (fx diger og sluser) udgør en del af datagrundlaget for kommunernes klimaindsats og spiller en væsentlig rolle ifm. planlægning, projektering, behandling af byggesager, modelberegninger, drift mv.

Udfordringen i dag er, at det er svært at skabe et overblik over og få adgang til data om klimatilpasningsanlæg, fordi anlæggene enten ikke registreres, eller fordi de registreres i forskellige datamodeller med forskellige formål og forskellig brug af begreber. Fx kan kommunerne registrere tekniske anlægs placering i bl.a. GeoDK og BBR, mens mange forsyningsselskaber registrerer data om klimatilpasningsanlæg i DANVAs datamodeller. Udfordringen kan bl.a. betyde, at data ikke kan indgå i planlægningen, og at der kan ske graveskader.

Udfordringen vil kunne afhjælpes gennem etablering af en fælles datastandard for objekter til klimatilpasning. Formålet med projektet er derfor at undersøge kommunale behov til og muligheder for en fælles datastandard, herunder en fælles begrebsmodel (se definition nederst). På den måde kan projektet bane vejen for, at vi kan skabe et fælles sprog om anlæggene, så de på sigt kan registreres og indgå i planlægningen.

Din deltagelse

Vi vil gerne invitere dig, som er kommunal GIS-medarbejder, til at være en del af dette projekt gennem deltagelse i en workshop, fordi vi tror på, at du kan bidrage med vigtige indsigter.

Workshoppen vil have fokus på at klarlægge, hvilken data der er vigtig for dig, hvilke begreber der er vigtige i dit arbejde, samt hvordan de bedst defineres. På workshoppen vil der udover GIS-medarbejdere være andre kommunale medarbejdere – både medarbejdere, der arbejder med klimatilpasning og drift.

Inden workshoppen opfordrer vi dig til at lave en lille hjemmeopgave, som du kan formidle til workshoppen. Opgaven har til formål at understøtte en gruppedialog om dine databehov, og du kan selv bestemme dens omfang. Du er meget velkommen til at lave og indsende hjemmeopgaven, selvom du ikke kan deltage i workshoppen, så vi på den vis har det bedste grundlag for en begrebsmodel.

Praktisk

Workshoppen finder sted onsdag d. 12. oktober kl. 10-15 hos KL. Adressen er Weidekampsgade 10, 2300 København S. Hvis du kommer langvejs fra, tilbyder vi at dække udgiften for transport til og fra KL.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål sker via Sigrid Hansen på SISH@kl.dk.

Vi håber, du finder projektet interessant og har lyst til at deltage. Vi ser i hvert fald frem til en hyggelig og læringsrig workshop!


Hvad er en begrebsmodel?

En begrebsmodel er en model, der beskriver et fagområdes begreber og deres indbyrdes relationer. En begrebsmodel kan udtrykkes i listeform eller som et diagram. I begrebslisten er begreberne som minimum beskrevet med en foretrukken term, en definition og en eventuel kilde. I begrebsdiagrammet er begrebernes indbyrdes relationer illustreret med pile mellem tekstbokse.

Kilde: https://arkitektur.digst.dk/node/688