Invitation til informationsmøde om snitflader til ny systemunderstøttelse

2.10.2017

Det nye GeoDanmark-system er væsentligt for at GeoDanmark kan opnå sin målsætning om at understøtte forvaltningsopgaver på tværs af hele den offentlige sektor i Danmark.

I regi af projektet har leverandøren udviklet en snitflade indeholdende en sikkerhedsløsning og et sæt services, som vil indgå i det færdige GeoDanmark system.

GeoDanmark inviterer til informationsmøde for interessenter, f.eks. leverandører af plug-ins og GIS-systemer, som håndterer GeoDanmark-data via snitflader og som udtræk. På mødet vil projektets sikkerhedsløsning og services blive præsenteret og der er mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til projektet.

Projektets leverandør har udarbejdet en dokumentationspakke indeholdende information og værktøjer, der letter arbejdet ved udvikling af 3. partsprodukter.

Den overordnede agenda til dialogmødet er:

 Introduktion til forretningen

 Oversigt over teknologivalg

 Gennemgang af dokumentationspakken

 Praktisk information om dokumentationens tilgængelighed

 Testmiljøer

 Q&A

Dokumentationspakkens indhold er tilgængelig geodanmark.nu

Informationsmødet afholdes i SDFE, Rentemestervej 8, 2400 København NV, torsdag den 12. oktober kl. 13.00-16.00.

Tilmeld dig her senest fredag den 6. oktober 2017.

For spørgsmål kontakt: Lennart Christoffersen, lech@kl.dk