Idriftsættelse af nyt system for GeoDanmark

4.03.2018

Nyt System for GeoDanmark går i BETA-drift den 15. marts 2018

En BETA-idriftsættelse af nyt GeoDanmark-system sker som planlagt den 15. marts 2018. Fem udvalgte kommuner, som også har deltaget i brugervenlighedstesten, har velvilligt stillet ressourcer til rådighed med henblik på at få udarbejdet et godt og solidt vejledningsmateriale til glæde for alle fremtidige anvendere. De fem kommuner vil fra 15. marts, arbejde med fremstilling af systemvejledninger, brugeradministrationsvejledninger etc.

Det forventes, at vejledningsmaterialet til anvendelse af systemet er tilgængeligt medio april 2018, hvorefter alle an­vendere i landets 98 kommuner har understøttet adgang til systemet og kan afprøve og lære det at kende, inden Sy­stemet efter planen endeligt går i produktion ultimo maj 2018. Det giver en understøttet testperiode på ca. en måned. Yderligere information om understøttet ibrugtagning for alle 98 kommuner kommer inden medio april 2018.

Der vil efter BETA-idriftsættelsen den 15. marts og frem mod, at systemet går i produktionen ultimo maj parallelt blive arbejdet videre med udrulning af Geo­Danmark-data på Datafordeleren og med integrationen over mod bl.a. Danmarks Adresseregister (DAR). Der vil også fortsat bliver foretaget tests og arbejdet på at færdigudvikle systemets funktionalitet frem mod accepttesten af systemet i april. Disse forhold kan påvirke det endelige tidspunkt for idriftsættelse.