Hvis der udføres større anlægsarbejder i din kommune – så kig her!

29.06.2021

Store anlægsarbejder vil helt naturligt tage måske flere år at færdiggøre. Anlæggelse af Letbanen i Odense er et godt eksempel, hvor vejanlæg omlægges (også midlertidigt) over en længere årrække.

Etablering af supersygehuse og udvidelse af havneområder er også eksempler. Hvor færdiggørelsen tager lang tid, er det et svært at udføre en god ajourføring af GeoDanmark-data. Forårsfotoet er blot et øjebliksbillede af anlægget og billedet er med stor sandsynlighed ikke retvisende kort tid efter optagelsen.

Derfor kan en ajourføring af GeoDanmark-data på baggrund af billederne være ”spild af tid”. For at kunne undgå ajourføring af GeoDanmark-data ved større anlægsarbejder, har Produktionsforum udarbejdet en vejledning, som beskriver hvordan kommunen kan udpege områder som ikke skal ajourføres.

Find vejledningen her.

Vejledningen er udelukkende relevant for de kommuner, hvor data totalajourføres. I 2021 er det i kommunerne i Region Nordjylland som totalajourføres.