GeoFA-input fra de regionale GeoDanmark-møder

28.06.2023

Tak for de mange gode og konstruktive kommentarer til GeoFA, vi modtog på FOSAKO-forårsmøde samt på de tre regionale GeoDanmark-møder.

GeoFA-gruppen har samlet op – og vil gerne give en tilbagemelding på, hvad jeres kommentarer umiddelbart har affødt af indsatser.

Vejledning/best practice/support
Vi vil gerne understøtte en god, let og overskuelig hjælp gennem vores vejledningsunivers. Vi vil derfor forny det eksisterende univers, så vi har mere fokus på:

  1. Korte videoer til GeoFA-universet
  2. Korte grafiske vejledninger til fagfolk
  3. Bedre tekniske vejledninger

Vi har tre regionale GeoFA-kurser/arbejdsdage på tegnebrættet i efteråret. Og vi vil derefter løbende afholde 1 times-webinarer med korte oplæg og demo, udvalgte nyheder samt drøftelse af sager mm.

Dataregistrering hos GIS-folk eller fagfolk
Det er helt sikkert en lokal beslutning, hvor ejerskabet til dataregistrering ligger bedst. GeoFA-gruppen vil gennem vejledningsuniverset understøtte både GIS-folk og fagfolk, og har noteret et ønske om en simpel, let tilgængelig adgang for fagfolk til at opdatere data i alle nye datalag.

Funktionalitet og brugergrænseflade
GeoFA-editoren er svær at bruge for nogle, mens andre bruger den med lethed. Lige nu er det ikke en mulighed, at GeoFA-data kan håndteres i GeoDK systemet, da der er en stor forskel i drift- og udviklingsomkostningerne i de to systemer. Men GeoFA skal naturligvis være let at anvende. Vi vil derfor lægge kræfter i at understøtte brugen af GeoFA-editoren med korte videoer. Denne indsats understøttes også af, at mange leverandører er ved at være klar med løsninger, hvor man kan blive i sit webgis-miljø i arbejdet med GeoFA. Vi arbejder naturligvis sideløbende på at optimere brugervenligheden i systemet!

Dataindhold
Vi åbner temaer i GeoFA-databasen så hurtigt som muligt. I første omgang åbner vi Administration, Park og grønne områder, Beredskab, Overfladevand, Vej og trafik. Og vi vil være opmærksomme på relevante udviklingsarbejder og undgå overlap med andre eksisterende registre.

På møderne kom også nogle meget konkrete ændringsforslag, som er noteret, og som GeoFA-gruppen vil arbejde videre med.